Beleidsplan

Dit is het eerste beleidsplan van de Stichting Generaal Maczek Memorial. Het beleidsplan beslaat met name de periode waarin de plannen worden ontwikkeld en de middelen voor realisatie bij elkaar moeten worden gebracht. Hiertoe heeft men een fondsenwervingsplan opgesteld dat als bijlage aan het beleidsplan is toegevoegd. De totale investering wordt geraamd op € 1.500.000,-