Het bestuur

Het bestuur van de stichting Generaal Maczek Memorial bestaat uit:

  • Dhr. Willem Krzeszewski, voorzitter
  • Dhr. Richard Tieskens, secretaris
  • Dhr. P. Franken, penningmeester
 

Namens de stichting Generaal Maczek Museum:

  • Dhr. Peter Haagh
 

Namens de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland:

  • Dhr. Bolek Krzeszewski
 

Aan de bestuurders van de Stichting Generaal Maczek Memorial wordt geen bestuursvergoeding toegekend, noch wordt vacatiegeld aan de bestuurders betaald. Het bestuur heeft geen medewerkers in dienst.

Bijgevoegd het overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden.

Hoofd- en nevenfuncties bestuur