Financiële Verantwoording

In April 2019  heeft het bestuur van de Stichting Generaal Maczek Memorial zijn tweede bestuursverslag vastgesteld. In het bestuursverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten van het jaar 2018 en verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen subsidies en giften.