Financiële Verantwoording

In Juni 2020  heeft het bestuur van de Stichting Generaal Maczek Memorial zijn derde bestuursverslag vastgesteld. In het bestuursverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten van het jaar 2019 en verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen subsidies en giften.