Comité van aanbeveling

Het Generaal Maczek Memorial heeft een comité van aanbeveling. Dit comité bestaat uit zes vooraanstaande personen uit de maatschappij. Zij verbinden hun naam aan het Generaal Maczek Memorial en dragen de stichting een warm hart toe. Het comité van aanbeveling bestaat uit:

Prof. dr. Wim B.H.J. van de Donk

Prof. dr. Wim B.H.J. van de Donk werd in 1962 in Veghel geboren. Sinds 1 oktober 2009 is hij Commissaris van de Koning in de provincie Brabant. Van de Donk begon zijn politieke en bestuurskundige carrière in Nijmegen. Hier studeerde hij Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Daar promoveerde hij cum laude in het jaar 1997. Drie laat later begon hij als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast was hij lid van de Raad voor Openbaar Bestuur en vanaf 2003 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 2004 tot 2009 was hij hier ook voorzitter.

Helmi Huijbregts-Schiedon

Helmi Huijbregts-Schiedon werd geboren op 13 mei 1948 in Rotterdam. Haar politieke carrière begon ze 39 jaar geleden als gemeenteraadslid in de Brabantse gemeente Teteringen. Hier werd zij ook wethouder van onderwijs, milieu, cultuur en financiën. Haar politieke carrière vervolgde zij als lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en als lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
 In 2001 werd ze benoemd tot de burgemeester van Oosterhout, een van de gemeentes die werd bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie. Hier vervulde zij de rol van burgemeester voor acht jaar. Sinds het jaar 2007 is zij lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en houdt zij zich bezig met bestuur, bestuurlijke vernieuwing, milieu en ruimtelijke ordening. Daarnaast is zij ook vicefractievoorzitter voor de VVD in de Eerste Kamer en was zij onder andere waarnemend burgermeester in de plaatsen Roosendaal, Lochem en Bronckhorst. In het jaar 2001 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Prof. Mr. Jaap de Hoop Scheffer

Prof. Mr. Jaap de Hoop Scheffer werd in 1948 geboren in de Amsterdam. Hij is professor in internationale betrekkingen en diplomatieke zaken aan de Universiteit van Leiden. In 1974 studeerde hij zelf aan deze universiteit af met een LL.M. diploma. Hij startte zijn politieke carrière bij het ministerie van buitenlandse zaken. Hier werkte hij van 1976 tot 1986. De eerste twee jaar was hij gestationeerd bij de Nederlandse ambassade in Ghana. Daarna werkte hij bij de Nederlandse delegatie in het NAVO-hoofdkantoor in Brussel tot 1980. Van juli 2002 tot december 2003 was hij voor het CDA-minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd de 11e NAVO-secretaris-generaal in 2004 en heeft deze post tot augustus 2009 gehouden. Op 1 september 2009 werd De Hoop Scheffer aangesteld als voorzitter van de Pieter Kooijmans voor Vrede, Wet en Veiligheid aan de Universiteit Leiden. De heer Jaap Hoop Scheffer richt zich op kwesties op het gebied van vrede, wet en veiligheid en ook lezingen op het gebied van internationale politiek en de praktijk van diplomatie. Hij is voorzitter van het Nederlandse Kapitel voor de Civiele Orden.

Dhr. Peter van Uhm, generaal buiten dienst

De heer Peter van Uhm begon in 1972 zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, die hij vier jaar later afrondde. In 1983 werd hij als compagniescommandant uitgezonden naar Libanon. Tussen 1984 en 1986 volgde hij vervolgens cursussen Stafdienst en Hogere Militaire Vorming aan de Hogere Krijgsschool in Den Haag. Hij promoveerde tot majoor en was tussen 1986 en 1991 plaatsvervangend G3 bij de Staf 1e Divisie. Daarnaast was hij hoofd bureau Opleidingsbeleid bij de Landmachtsstaf. Na enkele ander functies kreeg hij in 1994 het commando over het 11e infanteriebataljon Luchtmobiel Grenadiers en Jagers. Een jaar later werd hij benoemd tot kolonel en chef-kabinet van het Kabinet van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. In 1996 werd hij hoofd Algemeen Beleid en hierna hoofd afdeling Militair Strategische Aangelegenheden van de Chef-Defensiestaf. In 2000 was hij als brigadegeneraal van de Stabilization Forze in Sarajevo actief als Assistant Chief of Staff Joint Military Affairs. Vervolgens werd hij plaatsvervangend directeur Beleid en Plannen bij de Landmachtstaf en hierna directeur Beleid en Plannen. In 2005 volgde hij Leen Noordzij op als commandant Operationeel Commando en nog datzelfde jaar werd hij commandant Landstrijdkrachten en kreeg hij de rang van luitenant-generaal. In het jaar 2008 werd van Uhm de hoogste baas van het Nederlandse leger als Commandant der Strijdkrachten. Hij werd gelijktijdig bevorderd tot generaal. Datzelfde jaar sloeg het noodlot voor Van Uhm toe, toen zijn zoon Dennis van Uhm in Afghanistan omkwam door een bermbom. Na vier jaar als commandant der Strijdkrachten droeg hij deze functie in 2012 over aan Tom Middendorp. Bij zijn afscheid werd Van Uhm benoemd tot commandeur met de Zwaarden in de Orde van Oranje-Nassau. Tevens werd hij benoemd tot adjudant in buitengewone dienst. Tijdens de inauguratie van koning Willem-Alexander bekleedde hij het ambt van wapenkoning.

Dhr. dr. Andrew Maczek

Dr. Adrew Maczek is de zoon van Generaal Stanislaw Maczek. Adrew Maczek groeide op in Schotland want na de demobilisatie van het Poolse leger in ballingschap in 1947 wilde generaal Maczek niet terug keren naar zijn communistisch geworden vaderland. Hij vestigde hij zich met zijn gezin, waaronder zijn zoon Andrew in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Tot op de dag van vandaag beheert Andrew Maczek, zoon van generaal Maczek de nalatenschap van Generaal Maczek. Daarnaast is Andrew Maczek een gepensioneerd hoogleraar Scheikunde aan de Sheffield University.

Dhr. Frans Timmermans

Dhr. Frans Timmermans werd op 6 mei 1961 geboren in Maastricht. Toch bracht hij het meest van zijn jeugd door in Brussel en Rome vanwege de carrière van zijn vader. In 1975 keerde hij terug naar Nederland. Vijf jaar later startte hij met zijn studie Franse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het laatste jaar van zijn studie bracht hij door in de Franse stad Nancy waar hij naast Franse letterkunde ook Europees recht studeerde. Zijn militaire dienstplicht vervulde Timmermans bij de Koninklijke Landmacht als krijgsgevangenenondervrager Russisch. Na zijn dienstplicht bleef hij nog meer dan twintig jaar reserveofficier. In 1987 trad Timmermans in dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en volgde daar de diplomatenopleiding. In het jaar 1998 werd hij voor het eerst gekozen in het Nederlandse parlement. Hij hield zich voornamelijk bezig met Europese zaken en Defensie. In 2007 werd hij benoemd tot staatssecretaris Buitenlandse Zaken. Vijf jaar later werd hij minister van Buitenlandse Zaken van kabinet Rutte-II. Sinds 1 november 2014 is Timmermans eurocommissaris en de vicevoorzitter van Commissie-Juncker belast met betere regelgeving, relaties met de Europese instellingen, rechtsregels, fundamentele rechten en duurzame ontwikkeling.

Prof. Dr. Zbigniew Wawer

Professor Wawer is militair historicus gespecialiseerd in de XIX en XX eeuw, museoloog, scriptwriter en filmregisseur. Hij is afgestudeerd aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Warschau. Tussen het jaar 1985 en 2001 werkte hij in het Instituut voor Geschiedenis van de Poolse Academie van Wetenschappen. In 1988 behaalde hij een doctoraat in de geesteswetenschappen en in 2010 een postdoctorale diploma in de geschiedenis. Sinds 2012 is hij professor aan de universiteit van technologie in Koszalin. Professor Wawer publiceerde meer dan twintig boeken en talrijke artikelen over de geschiedenis van het Poolse leger tussen 1914 en 1945. Tussen 1992 en 2012 produceerde hij verscheidene documentaires en honderden historische programma’s voor zenders zoals TVP en Discovery Channel. Auteur van films gewijd aan algemene Stanisław Maczek, en de Poolse 1st Armored Division. (Films: Stanisław Maczek, De generaal., Gepantserde Hussaren, Falaise, Breda, Wilhelmshaven). Tussen 2012-2016 werkte hij als directeur van het Poolse legermuseum in Warschau. Sinds 1 maart 2017 is hij een directeur van het Koninklijk Łazienki Museum in Warschau. Hij werd onder meer bekroond met de Orde van Oranje-Nassau, IV-klas (Ambtenaar).