,

Het Generaal Maczek Memorial weer een flinke stap dichterbij.

Op maandag 9 juli hebben de provincie Noord- Brabant en het vfonds tijdens het werkbezoek aan het Pools Militair Ereveld in Breda bekend gemaakt dat het bestuur van het Generaal Maczek Memorial subsidie krijgt voor het realiseren van het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan in Breda. In het Generaal Maczek Memorial komt de permanente tentoonstelling van het Generaal Maczek Museum. In totaal wordt er € 1.000.000 beschikbaar gesteld. “Met de bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en het vfonds is de realisatie van het Generaal Maczek Memorial weer een hele stap dichterbij gekomen”, aldus Willem Krzeszewski, voorzitter van het Generaal Maczek Memorial.

De besturen van het Generaal Maczek Memorial en het Generaal Maczek Museum zijn zeer blij met de toekenning van de subsidies. Voor de heer Frans Ruczynski, voorzitter van het Generaal Maczek Museum een belangrijk moment. De voor het Generaal Maczek Museum zo gewenste vaste locatie komt daarmee steeds dichterbij. Het Generaal Maczek Memorial wordt de thuisbasis van waaruit het Generaal Maczek Museum haar activiteiten gaat ontplooien.

Om het Generaal Maczek Memorial te realiseren is er een investeringsbedrag nodig van ruim € 1.500.000 (exclusief alle voorbereidingskosten). De gemeente Breda heeft in 2017 reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000 om alle voorbereidingen te kunnen doen. Daarvoor is onder andere een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt. Eind 2017 zijn op basis van het ontwerp voor het Generaal Maczek Memorial subsidieaanvragen ingediend bij zowel de provincie Noord-Brabant als bij het vfonds. Aan beide partijen is gevraagd om een subsidie van € 500.000.

Op maandag 9 juli heeft een delegatie van het vfonds, bestaande uit de heren Ton Heerts, secretaris van de Raad van Bestuur van het vfonds en de heer Michiel van Hattem, directeur van het Bureau van het vfonds, een werkbezoek gebracht aan het oorlogsmuseum Overloon, Nationaal Monument Kamp Vught en de locatie van het toekomstige Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan te Breda. Dit werkbezoek stond in het teken van de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor het versterken van de museale infrastructuur voor WO-II erfgoed in Brabant. Namens de provincie Noord-Brabant was Henri Swinkels, gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur aanwezig. De delegatie werd welkom geheten voor burgemeester Paul Depla van Breda.

Na een korte toelichting door vertegenwoordigers van het Generaal Maczek Memorial en het Generaal Maczek Museum, zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de maquette van het te realiseren Generaal Maczek Memorial te bekijken, alsmede de korte film die een toelichting geeft op het ontwerp voor het Generaal Maczek Memorial.

Na afloop van het werkbezoek hebben de Provincie Noord-Brabant en vfonds in een gezamenlijke verklaring bekend gemaakt dat het Generaal Maczek Memorial in totaal € 1.000.000 subsidie mag ontvangen voor het realiseren van het Generaal Maczek Memorial. Gedeputeerde Henri Swinkels roemde de samenwerking tussen de partners van Brabant Remembers. “Ik ben blij dat we voor het Generaal Maczek Memorial, samen met het vfonds nu concreet iets kunnen betekenen en ik hoop dat dit ook anderen zal inspireren dit mooie initiatief te ondersteunen”, aldus Swinkels.

Namens de gemeente Breda reageerde burgemeester Depla, “Het is fijn te constateren dat ook de Provincie Noord-Brabant en het vfonds het belang van deze ontwikkeling hebben onderkent en de subsidieaanvragen van het Generaal Maczek Memorial hebben toegekend”,

Nu bekend is gemaakt dat de provincie Noord-Brabant en het vfonds de subsidies hebben toegekend, kunnen de vervolgstappen worden gezet om daadwerkelijk tot de bouw van het Generaal Maczek Memorial over te gaan. Willem Krzeszewski, voorzitter, geeft aan dat alles erop gericht is om de opening in oktober 2019 te laten plaatsvinden.

Voor die tijd dient er nog veel te gebeuren. Het ontwerp kan nu worden afgerond, het overleg over de omgevingsvergunning worden gestart en niet onbelangrijk, het bestuur van het Generaal Maczek Memorial kan direct na de zomervakantie beginnen om via publieksacties de ontbrekende middelen nog bij elkaar te krijgen. “De steun van het publiek, bedrijven en organisaties hebben we nog hard nodig om alle benodigde middelen bij elkaar te brengen”, aldus Krzeszewski.

Zo kunnen alle gemeenten in Nederland en België, die bevrijd zijn door de Poolse militairen, een verzoek verwachten om een symbolisch steentje bij te dragen aan de bouw van het Generaal Memorial. In september 2018 zal gestart worden met gerichte publieksacties.

Het Generaal Maczek Memorial wordt gerealiseerd naast het Pools Militair Ereveld in Breda en wordt met een permanente tentoonstelling de thuisbasis voor het Generaal Maczek Museum. Het Generaal Maczek Memorial komt tot stand in goede samenwerking tussen de stichting Generaal Maczek Memorial, de stichting Generaal Maczek Museum en de vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mary Heessels, secretaris comité Fondsenwerving Generaal Maczek Memorial. Voor vragen kunt u hier terecht op onze Contactpagina

Poniżej:

wiadomość w języku polskim.

4 antwoorden
 1. Ivo Rigter
  Ivo Rigter zegt:

  In een woord: Fantastisch!
  Als achtergrond: dat dit reeds in 2013 gestarte initiatief middels een zoektocht naar een nieuwe accommodatie voor het Generaal Maczek Museum er uiteindelijk gaat komen is te danken aan enorm veel doorzettingsvermogen, een uitstekend team, betrokkenheid van velen maar bovenal omdat het zo’n prachtig plan is dat recht doet aan enorm veel opoffering betrokkenheid en inzet van de Poolse militairen in het kader van de bevrijding van Nederland en het beëindigen van de WO-II.

  Beantwoorden
 2. Edwin Cyrek
  Edwin Cyrek zegt:

  Als zoon van een van de militairen van de Eerste Poolse Pantserdivisie voel ik me trots dat dit nu gerealiseerd gaat worden. Ik zal het zeker gaan bezoeken.

  Beantwoorden
 3. T Lapkowski
  T Lapkowski zegt:

  Trots dat er eindelijk iets wordt geplaatst te nagedachtenis aan het Eerste Poolse Pantserdivisie waarvan mijn vader een van de soldaten was.Hij was sergeant op een bren-carrier.

  Beantwoorden
 4. Albert Bugaj
  Albert Bugaj zegt:

  Als zoon van een Poolse pantsersoldaat ben ik bijzonder verheugd dat het Maczek Memorial word gerealiseerd. Nu is er eindelijk meer aandacht voor deze Poolse bevrijders.Het waren altijd de Amerikanen,Engelsen en Canadezen die werden vermeld. Hopelijk is de opening van het Maczek Memorial in oktober van dit jaar tijdens de 75 jaar bevrijdings festiviteiten.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.