Plan van aanpak

Het Generaal Maczek Memorial moet een waardig gebouw worden voor een betekenisvol persoon in een gedenkwaardige en herdenkwaardige periode. Om het memorial te kunnen openen in het 2019, het 75e herdenkingsjaar voor Zuid-Nederland moet er een forse investering gedaan worden. En dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we u, de overheden, fondsen en het publiek bij nodig. Op deze pagina vindt u hoe het Comité Fondsenwerving hier invulling aan wilt geven.

Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de komende acties en de activiteiten voor het Generaal Maczek Memorial. Wilt u ons ook graag steunen en heeft u nu ook een idee voor een sponsoractie? Laat het dan ons dan vooral weten via onze contactpagina.

Het gemeentebestuur heeft besloten om voor het jaar 2018 een bedrag van 200.000 euro te reserveren voor het Generaal Maczek Memorial. Dit komt bovenop de 50.000 euro die zij al eerder beschikbaar hadden gesteld. Ook de vrienden van het Generaal Maczek Museum hebben reeds een bedrag van 10.000 euro ter beschikking gesteld. Daar zijn wij erg dankbaar voor. Toch kunnen wij nog steeds alle hulp gebruiken. Hiervoor is een plan gemaakt voor het werven van fondsen, subsidies en donaties. Hiervoor volgen we 2 sporen. Spoor 1 is het aanvragen van subsidies bij provincie, gemeenten en grote fondsen zoals het V-fonds.

Daarom dagen we alle 19 West-Brabantse gemeenten uit om eenmalig een klein bedrag per inwoners beschikbaar te stellen voor de realisatie van het memorial, met in het bijzonder de gemeenten die zijn bevrijd door de Poolse strijders. Zo ook de overige Nederlandse gemeenten die door de Polen zijn bevrijd. Spoor 2 richt zich op het publiek. Naast het voldoende middelen bij elkaar krijgen om dit plan daadwerkelijk tot uitvoering te brengen willen ook de bekendheid en het belang van het Memorial uitdragen. Daarvoor zullen we bedrijven, organisaties en instellingen zoals scholen benaderen, maar ook publieksacties ondernemen om middelen te verwerven voor het Memorial. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de komende acties en de activiteiten voor het Generaal Maczek Memorial. Wilt u ons ook graag steunen en heeft u nu ook een idee voor een sponsoractie? Laat het dan ons dan vooral weten via onze contactpagina.

De onderstaande foto’s zijn van het Crossroads 2017 evenement: Op het Pools Militair Ereveld in Breda werden verhalen verteld over de gesneuvelden van onder andere de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanisław Maczek.