Begroting

In december 2020 is de begroting voor 2021 door het bestuur van het Generaal Maczek Memorial vastgesteld.

Verslag kascommissie

Exploitatie begroting