Begroting

In januari 2022 is de begroting voor 2022 door het bestuur van het Generaal Maczek Memorial vastgesteld.

Verslag kascommissie

Exploitatiebegroting 2022